ประแจเลื่อนด้ามหุ้มยาง 18″ (Stanley)

SKU:   HT-AD0020001 Category: